Mentorointi (3P)

Valmennus ja mentorointi auttaa hahmottamaan miten energiamme ohjautuu tällä hetkellä ja miten voimme antaa sen ohjautua suotuisammin.

Kenelle: Sinulle joka haluat oppia tuntemaan omat sisäiset voimavarasi paremin.

Kolme prinsiippiä (3P) viittaavat ajatusten voimaan ja prosessiin joka luo tunnekokemuksemme hetki hetkeltä:

  • Luomme kokemuksemme elämästä hetki hetkeltä tiedostamamme ja ajattelumme kautta
  • Tunnemme oman ajattelumme
  • Voimme saada uutta ajattelua koska tahansa, jolloin myös tunnekokemuksemme muuttuu

Emme voi suoraan havainnoida tai mitata näitä prinsiippejä, koska ne ovat aineetonta energiaa. Näemme kuitenkin niiden vaikutuksen, ilmaisujen, tekojen tai vaikkapa oireiden muodossa.

Tässä piilee suuri potentiaali.

”Elämme kaikki ajatuksen luomassa todellisuudessa. Jos emme ajattele jotain, se ei ole osa todellisuuttamme. Ei ole väliä, onko se fyysisesti olemassa; ainoa todellisuus, jonka näemme ja koemme on todellisuus, jonka luomme oman ajattelumme kautta” Sydney Banks”