Työhyvinvointivalmennuksia ja luentoja sopimuksen mukaan.

Valmennukset ja luennot luodaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden ympärille.

Esimerkkejä kokonaisuuksista ja teemoista

  • Työhyvinvointi myös poikkeusoloissa, sisältää yksilömentorointeja. Toteutetaan yhteistyössä Olo Design kanssa.
  • Työhyvinvointi, stressi ja työuupumus ovat liian monille tuttuja käsitteitä nykypäivänä. Perinteisen tarkastelun mukaan työhyvinvoinnin kokemus syntyy monien, suurimmilta osin ulkoisten tekijöiden summana. Mutta mistä kokemuksemme oikeasti syntyvät?

             Osa 1:  Miten kokemuksemme hyvinvoinnista -ja pahoinvoinnista syntyy

             Osa 2: Työuupumus- mitä oivalluksia siitä voi ammentaa.

             Osa 3: Uusia näkökulmia stressiin ja hyvinvointiin

Valmennus ja mentorointi auttaa hahmottamaan kokemustemme aidon syntyperän ja sitä kautta löytämään kestävämmän tien hyvinvoinnin tilaan.