nINspring

Mistä yritykseni nimi syntyi?
Halusin nimen kuvastavan toimintaani ja ymmärrystäni terveydestä ja sairaudesta (ease vs disease).

Mietin monia eri vaihtoehtoja. Monet hyvät ja toimivat vaihtoehdot näyttivät olevan jo jossain muodossa varattuja.
Prosessi oli sinällään todella antoisa ja avaava. Porauduin oman tulevan toimintani ytimeen, tunnustellessani mikä sitä aidoimmin kuvaisi.

Mietin sisäistä lähdettä ja sisäistä kevättä.
Se mistä kokemuksemme sekä hyvinvoinnista, että mahdollisesta pahoinvoinnista ja sairaudesta pulppuaa, nousee pintaan.

n= natural (luonnollinen)
IN= sisäinen
Spring= lähde tai kevät englanniksi

IN om merkitty isoin kirjaimin painottamaan suuntaa, eli ensisijaisesti sisältä ulos.

n voisi myös tulla nimestäni ”Nina”
ja spring ruotsinkielisestä sanasta juosta.
Aiemmin yhdistin vahvasti juoksun hyvinvoinnin lähteekseni, nyt näen hyvinvoinnin lähteen kokonaisvaltaisemmin.

Eli toiminnassani autan asiakkaitani virkistämään omaa sisäistä hyvinvoinnin lähdettään.